Turistička ponuda

Opovo turizam

U okolini hotela “Stari Banat” nalaze se interesantne turističke destinacije. Opštinu Opovo čine četiri mesta smeštena duž leve obale reke Tamiš: Opovo, Sakule, Baranda i Sefkerin. U okviru turističkog potencijala izdvajaju se pre svega sadržaji iz oblasti ekoturizma i aktivnog odmora. Rečni tok Tamiša, prirodna i ribnjačka jezera, priobalne šume i brojne staze pružaju idealno mesto za sportski ribolov, treking, bajking, kajaking i posmatranje ptica, a u svim mestima ima sportskih terena pogodnih za sportsko – rekreativne aktivnosti.

Tokom godine održavaju se brojne manifestacije među kojima se izdvajaju Ovčarski dan u Sakulama, Majski i Oktobarski dani u Opovu, gulašijada u Barandi, moto skup i pasuljijada u Sefkerinu.

U neposrednoj blizini, na svega tri kilometra od hotela nalazi se Baranda  film studio koji je otvoren za turiste gde se mogu videti scenografije u kojima su snimane čuvene serije i filmovi, poput „Vratiće se rode“, „Montevideo Bog te video“, „Senke nad Balkanom“… Opovo i Baranda su povezani novom biciklističkom stazom, koja je idealna kako za one koji žele ozbiljno da treniraju, tako i za rekreativce.

Galerija „Jovan Popović“ u Opovu, osim što poseduje fundus od preko hiljadu umetničkih radova, privlači pažnju i svojim arhitektonskim rešenjem i dizajnom. Za turiste sa umetničkim afinitetom zanimljivi su ikonostasi pravoslavnih crkvi u Opovu i Sakulama, radovi poznatih slikara XIX veka Steve Todorovića i Konstantina Pantelića.

image
image
image
image
image
image
image
image