Hotel Stari Banat: Radno vreme

Opovo, 07. februar 2022
Hotel Stari Banat obaveštava svoje goste o novom radnom vremenu koje će se primenjivati od 07. februara 2022
Restoran 07-23h
Kuhinja 07-22:30h
Igraonica 12-20h

Dobrodošli